Besedy pro MŠ a ZŠ: máme připraveny  výukové moduly, pro různý věk dětí.Základy první pomoci pro žáky


Školení provedou naši lektoři v naší školící místnosti 

-  adresa: ul. 4.května 287 Vsetín


DOMA, VENKU, VE ŠKOLE, VE ZDRAVÍ A V POHODĚ

 • 2 vyučovací hodiny přizpůsobeny věku dětí
 • Můžete si určit téma
 • Určeno pro třídní kolektivy od 1 - 5 tříd
 • Děti si prakticky vyzkouší PP na resuscitačních modelech a sami navzájem
 • Příspěvek za kurz 50 Kč na dítě, minimální počet 15 dětí


KDYŽ MŮŽU, TAK POMŮŽU

 • 2 vyučovací hodiny první pomoci
 • Můžete si určit téma
 • Blok první pomoci určen pro žáky od 6 - 9 stupně ZŠ
 • Okruh znalostí lidského těla, spojený s úrazy a nemocemi, žáci si vyzkouší modelové situace, děti si prakticky vyzkouší PP na resuscitačních modelech a sami navzájem
 • Příspěvek za kurz 50 Kč na dítě, minimální počet 15 dětí


PRVNÍ POMOC PRO STŘEDOŠKOLÁKY

 • 2 vyučovací hodiny první pomoci
 • Život ohrožující stavy a úkony, volání záchranné služby a právní odpovědnost při neposkytnutí první pomoci, bezpečnost v dopravě 
 • Přijedeme za Vámi do školy, kde naši lektoři provedou žáky první pomocí a krizových situacích 
 • Příspěvek 50,-Kč  na studenta

kontakt a informace zde


OHLASY A ZKUŠENOSTI

ŠKOLENÍ 1. POMOCI V MŠ NOVÝ HROZENKOV 736

Náš Oblastní spolek Českého červeného kříže Vsetín byl oslovena MŠ Nový Hrozenkov zda bychom pro jejich rodiče uspořádali školení 1. pomoci, což jsme s nadšením přijali, a tak jsme do mateřinky 25. 5. 2016 vyslali naši dlouholetou členku, zdravotní sestřičku Marušku Slováčkovou, která všechny přítomné maminky, paní učitelky, provozní pracovnice a dokonce i slečny praktikantky seznámila s funkcí IZS a záchranné služby, zástavou dechu, kdy si všechny účastnice mohly vyzkoušet srdeční masáž na figuríně, ale byla jim také předvedena srdeční masáž na figuríně miminka, se zástavou srdečního oběhu, bezvědomím, popáleninami, podchlazením a omrzlinami, poleptáním, křečovými stavy, otravou, uštknutími, anafylaktickým šokem po bodnutí hmyzem, úžehem či úpalem, mdlobami, poraněními očí, tonutím, Heimlichovým manévrem, šokovými stavy, náhlou příhodou břišní, zlomeninami, poraněními páteře či s postupem při ošetření rány, ve které je cizí těleso.

Velkou radost nám udělalo, že přítomné maminky a personál mateřské školy byly zvídavé, doptávaly se na různé situace, které buď samy zažily či je mají z doslechu, a které jim sestřička ochotně zodpovídala, uváděla mnoho příkladů z praxe, atd. Ale také přítomné děti velmi ocenily to, že se staly sestřičce Slováčkové figuranty, při ukázce ošetření různých zranění či zástavy dechu při vdechnutí cizího tělesa.

Ještě jednou děkujeme zaměstnancům MŠ Nový Hrozenkov za jejich zájem o uskutečnění takového akce a doufáme, že v budoucnu rozšíříme spolupráci mezi našimi organizacemi. Tímto bychom také rádi oslovili širokou veřejnost, neváhejte nás kontaktovat naši předsedkyni paní Janu Sklářovou , a to ať už by se jednalo o Váš zájem o proškolení .

Za OS ČČK Vsetín Mgr. Tereza SlováčkováNabízíme také...

KURZ MLADÝ ZDRAVOTNÍK PRO ŽÁKY 11-15 let

Norma je stanovena na 16 hodin.

TÉMATA : znalosti ČČK, složení a činnost lidského těla

první pomoc, obvazová technika, transport.

Mladý zdravotník bude znát zásady bezpečného chování v krizové situaci postupy první pomoci při zevním či vnitřním krvácení, bezvědomí, resuscitaci, šok, poranění hlavy, pohybového ústrojí, tepelné a chemické poranění, poškození a úrazové stavy menšího rozsahu. Umí účelně využívat obvazové materiály a zhotovit funkční obvazy, zná možnosti improvizovaného transportu.

FORMA UKONČENÍ: písemný test

CENA KURZU : 800 Kč./ osoba

Mladý zdravotník pomáhá ve školách vést kroužek s učitelem zdravotníkem, účastní se ukázek první pomoci při školních aktivitách, sportovních soutěžích, jarmarku. Získává zkušenosti při realistických znázornění poranění při různých akcí pro veřejnost.


Kroužek Mladý záchranář pro I. stupeň ZŠ nově v učebně SZŠ Vsetín od 5.10.2021. 

Přihláška níže ke stáhnutí a případné dotazy zodpovím na emailu: vsetin@cervenykriz.eu, nebo na tel.: 737 511 416.