LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY - 

LETNÍ KEMPY S MŠMT 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu LETNÍ KEMPY 2021 na podporu aktivit zaměřených na snížení nerovností v přístupu ke vzdělávání a podporu duševního zdraví u dětí, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku, v důsledku pandemie COVID 19.

Připravujeme pro Vás a Vaše děti příměstské letní KEMPY s OS ČČK Vsetín, proběhnou 2. termíny v srpnu 2021. 

Prosím o odeslání vyplněné přihlášky na email: cckvsetin.vitkova@seznam.cz